ВНОС ОТ АНГЛИЯ

Голяма: 62/38/48

Средна: 45/33/45

Малка: 31/30/42